Maak een afspraak

Permanente make- up

Permanente make-up is het inbrengen van pigmenten in de bovenste laag van de huid met behulp van een heel dun naaldje. Bij permanente make-up worden wenkbrauwen, eyeliners en lippen gepigmenteerd, zodat bepaalde onderdelen in het gezicht mooi geaccentueerd worden.

Wenkbrauwen bijvoorbeeld, zijn heel bepalend en kenmerkend voor het gezicht en de gezichtsuitdrukking. Heeft men (bijna) geen, of smalle wenkbrauwen, dan kan met de speciale hairstroke-techniek mooie, sprekende wenkbrauwen gecreëerd worden. Door deze techniek toe te passen lijken de wenkbrauwen net echte haartjes te hebben.

Uiteraard wordt vooraf samen met u de vorm en de kleur bepaald. Dit moet passen bij de kleur van uw haar en huid. 
Tevens kunt u ook kiezen voor het 'schaduw' effect waardoor u een meer poeder- achtige wenkbrauw verkrijgt of een combinatie van 'hairstrokes' en poeder effect
 
Ook voor eyeliners zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt kiezen voor een eyeliner in de wimperrand, zodat het net lijkt of u vollere wimpers heeft. Uiteraard is een brede eyeliner ook mogelijk en er is keus uit diverse kleuren.

De pigmenten die gebruikt worden zijn allemaal goedgekeurd volgens de laatste hygiënenormen.                                                   Voor een optimaal resultaat zal de behandeling voor een tweede keer herhaald moeten worden.                                            

Na één jaar zal de permanente make- up een opfrissing nodig hebben waar kosten voor gerekend worden.

Permanente make- up is geschikt bijvoorbeeld als u:

- Moeite of weinig tijd heeft voor het aanbrengen van make-up

- Geen volle, of zelfs helemaal geen wenkbrauwen heeft

- Contactlenzen of een bril draagt

- Allergisch bent voor make-up

- Veel aan sport doet

- Smalle lippen of vage lipcontouren heeft

- Altijd een perfect verzorgde uitstraling wilt hebben

- Bijvoorbeeld een klein litteken heeft in de wenkbrauw

- Alopecia Areata (pleksgewijze kaalheid) heeft

 

Voor tarieven klik hier

Voorwaarden permanente make- up

Voorwaarden permanente make- up

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen DermaCenter en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

 • Door het toestemmingformulier te tekenen gaat cliënt akkoord met al deze voorwaarden.

 • Afspraken:

 • De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan DermaCenter doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DermaCenter 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.

 • Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

 • DermaCenter moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 • Alle nabehandelingen dienen binnen 2 maanden plaats te vinden, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Er kan geen rekening gehouden worden met overmacht. NA DEZE 2 MAANDEN VERVALT DE GRATIS NABEHANDELING, HIER VALT NIET OVER TE DISCUSSIËREN!!

 •  

 • Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan DermaCenter worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

 • Door opdracht te geven aan DermaCenter verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

 • Door opdracht te geven aan DermaCenter tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 

 •  

 • Aansprakelijkheid:
 • Cliënt geeft een opdracht aan DermaCenter. Hierbij verklaart DermaCenter dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. DermaCenter kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.

 • Ondanks dat DermaCenter haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in GEEN geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Elke extra behandeling wordt gerekend als extra nabehandeling.

 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden na de eerste nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken (maar uiterlijk binnen de 2 maanden) na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief. ER KAN REKENING GEEN GEHOUDEN WORDEN MET OVERMACHT!!! NA DEZE 2 MAANDEN VERVALT DE GRATIS NABEHANDELING, HIER VALT NIET OVER TE DISCUSSIEREN!!                                         

 • Let wel; permanente makeup is GEEN complete vervanging van de gewone makeup en kan ook niet zo worden verwacht. Het dient echter om expressie in het gelaat te versterken.

 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl DermaCenter dit (medisch) niet verantwoord vind mag DermaCenter deze nabehandeling weigeren.

 • DermaCenter is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is DermaCenter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

 • DermaCenter is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

 • Voor het geval DermaCenter aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door DermaCenter voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede DermaCenter ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 •  

 • Betaling:

 • DermaCenter vermeldt de prijzen van alle behandelingen op de website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. 

 •  

 • Garantie:

 • DermaCenter gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

 • DermaCenter is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 •  

 • Beschadiging en diefstal:

 • DermaCenter heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 • DermaCenter meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

 •  

 • Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DermaCenter en de behandelende specialiste. Nadine Sanders zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

 •  

 • Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen DermaCenter en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 • DermaCenter is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook, Instagram zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Klik hier voor de GGD vergunning

DermaCenter bezit een GGD vergunning voor het veilig en hygienisch aanbrengen van permanente make-up.

U bent van plan een cosmetische tatoeage of permanente make-up te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om u van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s.

Het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat u besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door uzelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en uw cosmetische tatoeage of permanente make-up er niet mooier op maken.

Wil je het toch en je bent onder de 16 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de studio.

Overigens is een tatoeage op de hals, het hoofd en de handen onder de 16 jaar sowieso niet toegestaan.

Voordat u een cosmetische tatoeage of permanente make-up laat aanbrengen wordt u gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over uw gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor uw eigen veiligheid.

Bent u onder de 16 jaar dan moet uw wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de behandelaar en wordt vertrouwelijk behandeld.

Tijdens het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht.

Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende vorm of afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de cosmetische tatoeage of permanente make-up wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren.

Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door uw huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt.

De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor u gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor u worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage of permanente make-up worden tissues of wattenschijfjes gebruikt. Uiteraard moeten de tissues of wattenschijfjes schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De behandelaar draagt tijdens het aanbrengen van uw tatoeage of permanente make-up handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het apparaat waarmee u wordt behandeld, een tissue of uw huid.

Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd.

Een pas aangebrachte cosmetische tatoeage of permanente make-up is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren of aanbrengen van permanente make-up is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. U krijgt van de behandelaar mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe u de cosmetische tatoeage of permanente make-up moet verzorgen. In de instructie moet o.a. staan dat u bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met uw huisarts.

Gedurende de genezingstijd raden wij u aan om niet te zwemmen, niet in bad te gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad. Gebruik ook na de genezingstijd op uw cosmetische tatoeage of permanente make-up altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

Als u lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD u af om een cosmetische tatoeage of permanente make-up te laten aanbrengen.

 • Diabetes
 • Hemofilie
 • Chronische huidziekte
 • Contactallergie
 • Immuunstoornis
 • Hart- en vaatafwijkingen
 • Bij het gebruik van antistollingsmiddelen
 • Op plaatsen waar u plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
 • Op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op uw lichaam voordoen
 • Tijdens het aanbrengen van de tatoeage of permanente make-up mag u niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien u zwanger bent, wordt het aanbrengen van een cosmetische tatoeage of permanente make-up afgeraden.

Zorg dat u goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de behandelaar op de hoogte van zaken waarvan u denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het aanbrengen van cosmetische tatoeages en permanente make-up. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de behandelaars zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de behandelaars zich houden aan de richtlijnen.

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil met gewoon tatoeëren?

De klassieke methode van PMU (permanente make up) aanbrengen (met naaldje), lijkt qua techniek op tatoeëren. Het enige verschil is dat een tatoeage in het onderhuids bindweefsel wordt geplaatst, waardoor het voor altijd zichtbaar is. Permanente make-up wordt in de lederhuid geplaatst, waardoor het semi-permanent is. Door onder andere UV-licht en door het natuurlijke vernieuwen van de huid, zal de pigmentatie na één tot twee jaar vervagen.

Hoe permanent zijn hairstrokes eigenlijk?

De klassieke schaduwtechniek kan wel drie jaar blijven zitten, terwijl hairstrokes met een naaldje één tot twee jaar mooi blijven. Hairstrokes 3D (met een mesje) dienen na acht tot twaalf maanden bijgewerkt te worden.

Wat is de hairstroke 3D techniek?

De mesjestechniek is een nieuwe, revolutionaire manier van het verfraaien van wenkbrauwen. Werd permanente make-up voorheen standaard aangebracht met een naaldmodule, voor deze methode wordt enkel een haarscherp mesje en pigment gebruikt. Hiermee worden de 'haartjes' een voor een getekend. Ook mogelijk om stukjes wenkbrauw op te vullen. Superfijn en heel natuurlijk.

Hoe lang blijft permanente eyeliner mooi?

In ieder geval langer dan (semi-)permanente wenkbrauwen. Dit heeft vooral te maken met de kleur ‘zwart’. Wel kan de eyeliner op een gegeven moment wat flets worden, waardoor een opfrisbehandeling mogelijk is.

Mag je tijdens zwangerschap behandeld worden?

Dit is sterk af te raden. Om het zekere voor het onzekere te nemen, zal DermaCenter dan ook niet behandelen zolang u zwanger bent.

Is permanente make-up voor iedereen geschikt?

Helaas niet. Er zijn namelijk bepaalde ziekten of aandoeningen waarbij het af te raden is. Dit geldt voor hemofilie, diabetes, chronische huidziekten zoals eczeem, pathologische wondgenezing, contactallergie, immuunziekten en hart- en vaatziekten. Ook bij het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals antistollingsmiddelen of bloedverdunners, kan er geen behandeling plaatsvinden. Twijfelt u, neem dan vooraf contact op met de huisarts of behandelend specialist.

Hoe lang duurt een behandeling?

De eerste behandeling duurt ongeveer twee uur, inclusief (eventueel) voortekenen. Voor de nabehandeling wordt een uur tot 75 minuten ingepland.

Wordt er hygiënisch gewerkt?

Uiteraard. Aan DermaCenter zijn na een inspectie van de GGD twee vergunningen verleend: voor het gebruik van pigmenteerapparatuur én voor het werken met een mesje (hiervoor zijn twee aparte vergunningen vereist). Hiermee voldoet de praktijk aan strenge voorschriften. Dit betekent dat er veilig wordt gewerkt, waardoor infecties en besmetting met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C en HIV, door onjuist gebruik van apparatuur voorkomen worden. Niet alleen wordt er bij zo'n keuring gekeken of de behandelaar volgens de wet werkt, ook de praktijk zelf moet aan allerlei hygiëvoorschriften voldoen.

Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Jazeker, dit heeft te maken met de houdbaarheid van de permanente make-up. Bloedverdunnende middelen zoals aspirine, alcohol en drugs kunnen ervoor zorgen dat de huid bloedt tijdens de behandeling, waardoor het pigment slecht pakt en de behandeling weinig resultaat oplevert. Gelieve minstens 24 uur – maar liefst 48 uur – voor de behandeling deze zaken vermijden. Paracetamol mag overigens wel. Gebruikt u andere bloedverdunnende medicijnen? Overleg dit dan vooraf met de huisarts.

Mag je tijdens een behandeling make-up dragen?

Voor eyeliner geldt: geen oogmake-up dragen (dit geldt ook voor lenzen). Komt u voor een wenkbrauw-behandeling en u tekent uw  wenkbrauwen altijd bij met een potlood? Dat is geen probleem, of neem een foto mee waarop uw getekende wenkbrauwen goed zijn te zien.

Doet het pijn?

Daarover zijn de meningen verdeeld! De één vergelijkt het zetten van hairstrokes met het gevoel tijdens epileren. Hetzelfde geldt voor de eyeliner; ook dat wordt verschillend ervaren. Om er zeker van te zijn dat u geen pijn hebt, kan er een verdovende crème aangebracht worden.

Is het verstandig om vlak voor een zonvakantie PMU te laten doen?

Nee, in de eerste week na de behandeling mogen de wenkbrauwen/ eyeliner niet in aanraking laten komen met zon, zee en chloorwater.

Hoe verzorg ik mijn wenkbrauwen na de behandeling?

Na de behandeling krijgt u zalf mee waarmee u de wenkbrauwen/ eyeliner met een wattenstaafje insmeert. Drie keer per dag gedurende vijf dagen. Gedurende vijf dagen de wenkbrauwen en/ of eyeliner niet nat maken, sauna, zonnebank en zon vermijden.

Wat is een nabehandeling?

Na de eerste keer komt u na minstens vier en maximaal zes weken terug voor een nabehandeling. Deze is bij de prijs inbegrepen. Plekjes waar het pigment minder heeft gepakt worden bijgewerkt en de vorm kan nog worden aangepast. De wenkbrauwen kunnen bijvoorbeeld iets langer worden gemaakt, of breder.

Wat is het nut van de nabehandelingen?

Voor het mooiste resultaat is het beter de permanente make-up in meerdere fasen op te bouwen. Ook omdat een deel van de pigmentatie na de eerste behandeling verdwijnt.

Pakt permanente make-up bij iedereen even goed?

Helaas niet. Doordat permanente make-up in de lederhuid wordt geplaatst, vervaagt het na verloop van tijd. Dit komt doordat de opperhuid zich constant vernieuwt. Vier dagen na de pigmentatie is de huid  lichter doordat de opperhuid, ook vol met pigment, zal afstoten. Sommige mensen hebben amper afstoot, bij anderen is dit meer dan 50 procent. Dit kan te maken hebben met aanleg, een dunne huid, veel roken en alcohol- of medicijngebruik. Ook wanneer de huid veel bloed tijdens de behandeling, pakt het pigment minder goed. Over het algemeen is het resultaat na 2 behandelingen goed, maar bij sommige mensen zijn meer behandelingen nodig.